Persoonlijke verzuimbegeleiding

Uw full-service arbodienst in de regio Zuidoost-Brabant

Side view of employer with document and young applicant looking for job in cafe

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Een goede verzuimbegeleiding draait om het correct en adequaat begeleiden van een zieke werknemer. Dit is cruciaal voor een snelle en verantwoorde reïntegratie van de werknemer en minimaliseren van de de duur van het verzuim. Bij ACE Support hanteren we daarom een aantal belangrijke aspecten van verzuimbegeleiding:

  1. Arbowet: We zien er middels de RI&E op toe dat de werkgever een gezonde en veilige werkplek biedt voor werknemers.
  2. Verzuimpreventie: Om verzuim te voorkomen analyseren wij de meest voorkomende oorzaken binnen bedrijven en denken mee in het doorvoeren van maatregelen die verzuim kunnen voorkomen.
  3. Wet verbetering Poortwachter: Vanaf de ziekmelding volgen we de verplichte stappen van het UWV, zoals het opstellen van de Probleemanalyse en het Plan van Aanpak.
  4. Deskundige ondersteuning: Tijdens de verzuimbegeleiding zorgen wij voor ondersteuning door o.a. bedrijfsartsen, bedrijfspsychologen en arbeidsdeskundigen.
  5. Communicatie: ACE Support zorgt er voor dat de communicatie tussen werknemer, werkgever en de betrokken deskundigen soepel en transparant verloopt.
 
Met deze aanpak zorgen we er voor dat de verzuimduur geminimaliseerd wordt en dat helpt om de kosten van verzuim te verminderen.
HR conducts job interviews with successful candidates for a vacant position

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om de re-integratiemogelijkheden van een zieke werknemer te beoordelen. Het onderzoek geeft inzicht in welke stappen zowel de werkgever als de werknemer kunnen zetten om de re-integratie van de verzuimende medewerker tot een succes te maken.

Industrial supervisor manager with hygienic mask talking with worker in production factory.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie(RI&E)

Tijdens de RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart gebracht. Dit kan bijvoorbeeld gaan om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt om deze risico’s te beheersen. De werkgever kan de RI&E zelf uitvoeren, 

Focused healthcare worker having consultations with female patient and listening about her health issues.

Bedrijfsartsen

Bij ACE Support maken we gebruik van een vast team van bedrijfsartsen welke beken zijn met onze werkwijze. Zo kunnen wij snel met hen schakelen in het geval van verzuim. Samen met ons kijken zij naar de mogelijkheden van de werknemer tijdens de re-integratie en bieden daarnaast de ondersteunende diensten:

1. Begeleiding bij ziekteverzuim: De bedrijfsarts begeleidt werknemers die ziek zijn en ondersteunt hen bij het re-integratieproces

2. Preventie van beroepsziekten: De bedrijfsarts signaleert en voorkomt beroepsziekten door risico’s op de werkplek te identificeren en passende maatregelen te nemen.

3. Advies over werkaanpassingen: Als een werknemer door gezondheidsproblemen zijn of haar werk niet volledig kan uitvoeren, adviseert de bedrijfsarts over mogelijke werkaanpassingen of andere oplossingen.

4. Ondersteuning bij re-integratie: De bedrijfsarts helpt bij het opstellen van een plan van aanpak voor de re-integratie van zieke werknemers en adviseert over passende werkzaamheden.

5. Medische keuringen: De bedrijfsarts voert medische keuringen uit, bijvoorbeeld bij indiensttreding of bij werkzaamheden met specifieke gezondheidsrisico’s.

Benieuwd hoe we jouw verzuim kunnen reduceren?
Neem dan contact op met één van onze verzuim specialisten!

We werken veilig & zeker met moderne software

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter heeft als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht daarmee zowel werkgever als werknemer zicht voor dit doel in te zetten. Om te zorgen dat de werknemer de juiste begeleiding krijgt, heeft het UWV een aantal verplichtingen verankerd in de wet, welke de werkgever dient op te volgen in het geval van verzuim of verlof. Denk hierbij aan het opstellen van de probleemanalyse door de bedrijfsarts en het maken van het plan van aanpak. 

Bij ACE Support begeleiden het gehele traject voor u als werkgever. Ook voor uitzonderlijke situaties zoals de wet betreffende WGA en BeZaVa kunt u bij onze specialisten terecht. Oftewel, u heeft één aanspreekpunt wanneer u te maken krijgt met verzuim.

Efficiënt en veilig werken met software

Om er zeker van te zijn dat onze arbodienst werkt volgens de regels van de Wet verbetering Poortwachter en voldoet aan de AVG, werken we dagelijks met de FIXS. Met deze moderne verzuimsoftware wordt verzuimbegeleiding en de re-integratie van werknemers eenvoudiger voor werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. 

FIXS verzuim werkt in een snelle cloud-omgeving waarmee we alle gebruiksvriendelijke oplossingen vanaf iedere werkplek kunnen inzetten en ons team flexibel blijft. Alle processen werken volledig AVG-proof en zorgen dat verzuimbegeleiding binnen de organisatie én voor onze klanten professioneel worden uitgevoerd. Zowel wij als onze klanten hebben ten alle inzicht in lopende dossiers en besparen tijd door FIXS direct te koppelen met UWV Digipoort en de salarisadministratie.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht ons als arbodienst om integer om te gaan met de gegevens van werknemers. Zeker wanneer het om medische dossiers gaat zijn wij uiterst behoedzaam met het verwerken van de gegevens. Dit doen we door informatiestukken alleen te delen met bevoegden personen op de momenten dat deze bevordelijk zijn voor het verlof- of verzuimdossier. Zo krijgt de bedrijfsarts alleen de medische gegevens te zien en de werkgever evenals de casemanager alleen de niet-medische gegevens van het verzuimdossier.