Over ACE Support

Bij ACE-Support gaan we voor een persoonlijke aanpak en hanteren we een no-nonsense mentaliteit waarbij de harmonie tussen werkgever en werknemer centraal wordt gesteld. Beiden zijn namelijk gebaat bij een gezond werkklimaat waarin risico’s op verzuim zoveel mogelijk worden beperkt. Onze dienstverlening reikt van De Kempen tot aan regio Den Bosch, met het kantoor centraal gevestigd in Valkenswaard.

Persoonlijke dienstverlening

Verzuimbegeleiding en re-integratie

De casemanagers van ACE Support zijn betrokken vanaf de eerste ziektedag van de werknemer en begeleiden werkgevers gedurende de gehele verzuimperiode. Wij zorgen dat de juiste specialisten worden ingeschakeld, zodat de werknemer zorgvuldig begeleid wordt naar structurele en duurzame werkhervatting.

Spreekuur met bedrijfsarts

Wij werken samen met meerdere bedrijfsartsen die op deskundige wijze gezondheid van uw werknemers beoordelen, evenals de mogelijkheden om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze beoordelingen kunnen voortkomen uit medische keuringen, (verplichte) spreekuren of periodieke gezondheidschecks.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie(RI&E)

Wij waarborgen de veiligheid van uw werknemers op de werkplek met een uitgebreide analyse van de mogelijke risico’s die dagelijks een rol kunnen spelen. Wij voeren de RI&E ook uit voor hoog-risico werkplekken bij bedrijven, zoals in de metaal- en bouwsector.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Onze arbeidsdeskundigen zijn gespecialiseerd in het beoordelen van de mogelijkheden voor de werknemer wanneer er een grote kans bestaat op langdurig ziekteverzuim. Zij bekijken de situatie vanuit verschillende perspectieven om zo passend re-integratie advies te kunnen geven.

Poortwachter en AVG-proof als kernwaarden

Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter heeft als doel om het aantal langdurig zieke medewerkers te reduceren en verplicht daarmee zowel werkgever als werknemer zicht voor dit doel in te zetten.

AVG-proof werken

In de relatie tussen werkgever, werknemer en arbodienst worden gegevens uitgewisseld welke van belang zijn voor verzuimbegeleiding. Bij ACE Support staat de beveiliging van deze gegevens voorop.

Efficiënt en veilig werken met FIXS

Met het oog op veilig en efficiënt werken én communicatie met werknemer en werkgever, maken wij al enkele jaren gebruik van FIXS. Deze software automatiseert onze backoffice en biedt een gebruiksvriendelijk klantportaal.